Certyfikacja budynków

Świadectwo charakterystyki energetycznej


Od 1 stycznia 2009 roku każdy nowo budowany, sprzedawany lub wynajmowany budynek lub lokal musi posiadać tzw. świadectwo charakterystyki energetycznej.
Dokument ten jest rzetelną informacja o stanie energetycznym budynku. Obrazuje zarówno energooszczędność jak również wpływ na środowisko naszego obiektu w okresie użytkowania. W jasny sposób przedstawia nam możliwe zmiany warunkujące zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Wykonujemy Certyfikaty Energetyczne budynków zgodnie z Dyrektywa (2002/91/EC) Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotyczącą jakości energetycznej budynków


Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej


Audyty energetyczneCo to jest auditing energetyczny?
Auditing energetyczny to grupa czynności mająca na celu ocenę istniejącego stanu użytkowania energii w badanym obiekcie oraz określenie możliwości i sposobów racjonalizacji tego stanu. Wyniki i wskazówki pozwalające na optymalizację zużycia energii w badanym obiekcie przedstawia się w zwięzłej formie Audytu energetycznego

Typowy audyt energetyczny zawiera:

  • określenia obliczeniowego zużycia ciepła,

  • określenia oszczędności w zużyciu ciepła po modernizacji,

  • oceny stanu technicznego budynków i instalacji c.o., cwu w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych,

  • wykazu rozwiązań wskazanych do oceny efektywności i dokonania wyboru usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych,

  • dokumentacji wykonania kolejnych kroków pozwalających wybrać optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego z określeniem kosztów inwestycji,

  • opisu technicznego optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji,
  • określenia efektów ekonomicznych i energetycznych działań termomodernizacyjnych,

  • oszacowania nakładów finansowych na poszczególne przedsięwzięcia modernizacyjne, oraz wyznaczenie tzw. prostego okresu zwrotu poniesionych nakładów.
powrót

  www.4studio.net