Sposoby wykonywania izolacji poziomych
Uwaga. Obecnie firma W-ART nie jest wykonawcą prac budowlanych.


Przeciwwilgociowe izolacje poziome wykonywane w istniejących murach metodą iniekcji termicznej, preparatem Parasil P

Istota metody W-ART® polega na termicznym nasączaniu wilgotnego muru Parasilem przez nawiercone otwory, za pomocą termopakerów. Preparat Parasil P uzyskał Aprobatę Techniczną ITB AT-15-5053/2001 oraz Atest PZH HK/B/2100/01/2000. Metoda ma zastosowanie do odtwarzania izolacji we wszystkich obiektach, w tym obiektach zabytkowych oraz narażonych na silne zawilgocenie i zasolenie.


Od 12.09.2006 roku kompozyt wosków naftowych Parasil P
posiada Rekomendację Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej.


Rekomendacja Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej


Pobierz: Nagroda II stopnia

W 2008 r., autor metody odtwarzania poziomych izolacji Parasilem P,
dr hab. inż. Robert Wójcik został nagrodzony przez Ministra Infrastruktury nagrodą II stopnia za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwaMetodę W-ART charakteryzuje:


Akwedukt Pont du Gard

 • jednoczesne efektywne osuszenie i uszczelnienie przegrody,

 • trwały i stabilny mechanizm działania,

 • optymalna kontrola procesu,

 • regulowana moc źródeł ciepła dostosowana do potrzeb i warunków,

 • absolutna minimalizacja wchłanialności wody poprzez mury,

 • niezawodność systemu,

 • skuteczność procesu na silnie zawilgoconych ścianach,

 • możliwość wykonania zabiegu na starych i słabych murach,

 • bezpieczeństwo pracy.Stale udoskonalamy metodę stosując najnowsze osiągnięcia techniki

Zastosowania parafin do uszczelniania przeciwwilgociowego obiektów znane było od bardzo dawna. Przykładem może być zachowany do dziś w bardzo dobrym stanie akwedukt Pont du Gard wzniesiony w 19 roku p.n.e. Nagrzewanie powierzchniowe konstrukcji poprzez spalanie drewna, a następnie wcieranie parafin w postaci cerezyny lub ozokerytu było procesem uciążliwym, ale skutecznym. Po upływie dwóch tysiącleci zainteresowanie tą technologią powraca. Dzięki współczesnej technice istnieje możliwość sterownia polami temperatury w zakresie umożliwiającym nasączenie muru nawet o bardzo pokaźnych grubościach.

W wyniku kilkunastoletnich prac badawczych opracowano technologię, która dzięki posiadanym cechom znamiennym jest przedmiotem patentu. Metoda nazwana W-ART polega na zastosowaniu elementów grzejnych zasilanych prądem o wysokim natężeniu, przekraczającym 500 A.
Termopaker
Urządzenia grzejne nazwane są termopakerami.

Umożliwiają one nasączanie muru kontrolowaną ilością parafiny o sterownej układem elektronicznym temperaturze. Parafina przemieszcza się z otworu poprzez kapilary na odległość ok. 10 cm w okresie 6-10 godzin. Pozwala to na połączenie się sąsiadujących okręgów parafinowych i wytworzenie szczelnej blokady przeciwwilgociowej


Działanie termopakera (Animacja 2,4 MB)

Technologia wykonania izolacji poziomej metodą W-ART (Animacja 8,2 MB)

Technologia wykonania izolacji poziomej metodą W-ART (Animacja 21,5 MB)


Oprócz metody iniekcji kompozytem parafinowym wykonujemy również izolacje poziome wszystkimi dostępnymi na rynku metodami mechanicznymi i iniekcyjnymi.
Poniżej przedstawiamy kilka technologii wykonywanych przez nas zabezpieczeń przeciwwilgociowych:


WYKONANIE IZOLACJI POZIOMYCH METODĄ PODCINANIA


Faza cięcia
Mur podcinany jest na całej (lub niepełnej) grubości fragmentami o długości 1-1,5 m, aby nie naruszyć statyki budowli. Wszystkie cięcia wykonywane są kilka centymetrów powyżej gruntu i mają grubość 14 mm.Faza ułożenia izolacji


Po przecięciu muru w szczelinę zakładane są płyty z polietylenu, polipropylenu lub z włókna szklanego, które tworzą szczelną i ciągłą warstwę izolacyjną.Faza klinowania i iniekcji


Bezpośrednio po założeniu płyt izolacyjnych w szczelinę wbijane są specjalnie do tego przygotowane kliny ze sztucznego tworzywa o wysokiej wytrzymałości na ściskanie i minimalnej odkształcalności. Po zaklinowaniu szczelina uszczelniana jest zaprawą cementową a pustki między klinami wypełniane są za pomocą systemu iniekcyjnego pod ciśnieniem 1-7 bar.Gwarancje wykonanej izolacji:Płyty z włókna szklanego nie tylko blokują przepływ wody podciąganej kapilarnie, ale również stanowią trwałą barierę dla grzybów, bakterii, mikroorganizmów. Płyty charakteryzują się wysoką odpornością na długotrwałe działanie tłuszczy, olejów oraz soli.


ZABEZPIECZENIA PRZECIWWILGOCIOWE KONSTRUKCJI METODĄ INIEKCJI


Metody iniekcyjne należą do najnowocześniejszych sposobów zabezpieczania oraz naprawy konstrukcji. Polegają one na wprowadzeniu w struktury elementów budowlanych środków chemicznych nadających im pożądane właściwości (np. wodoszczelność). Proponujemy iniekcje uszczelniające przeciwwodne bezciśnieniowe:

 • średniociśnieniowe,

 • wysokociśnieniowe.


 • Iniekcje wykonujemy jako:

 • pojedyncze (żywicami krzemianowymi, silikonowymi, poliuretanowymi, epoksydowymi, zaczynami mineralnymi),

 • podwójne np. poliuretanowo-epoksydowe.


 • Dysponujemy wysokiej klasy sprzętem, dzięki czemu uzyskujemy duży stopień hydrofobizacji lub wypełnienia kapilar w elemencie konstrukcji.

  Wszystkie stosowane przez nas materiały produkowane są przez czołowe firmy zachodnioeuropejskie, jak również polskie. Posiadamy wszelkie niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania na terenie RP.


  Metody iniekcyjne dają możliwość odtworzenia przeciwwilgociowych izolacji poziomych, pionowych oraz uszczelnienia obiektów budowlanych przed wodami naporowymi.


  Zestaw do iniekcji ciśnieniowej Iniekcja ciśnieniowa Agregat ciśnieniowy

  powrót

    www.4studio.net