Cięcie konstrukcji
Firma W-ART® wykonuje wiercenia rdzeniowe z zastosowaniem koronek diamentowych o ¶rednicy od 12mm do 400mm, do głęboko¶ci ponad 4 m.Fot. Wiertnica z koronk±
Ponadto wykonujemy różnego rodzaju cięcia technik± diamentow± konstrukcji żelbetowych i betonowych z zastosowaniem pił tarczowych o ¶rednicy do 1500mm, pił sznurowych (bez ograniczeń grubo¶ci konstrukcji) oraz pił łańcuchowych.Fot. Wiertnica przy pracyTechnologia wiercenia i cięcia diamentowego jest technologi± bezudarow±, pozwalaj±c± uzyskanie precyzyjnych rozmiarów otworów oraz znacznie skracaj±c± czas wykonania prac.Fot. Cięcie konstrukcji sznurem diamentowym

Oprócz wierceń technik± diamentow±, wykonujemy wiercenia w betonie i kamieniu technik± udarow± do głęboko¶ci 6 mb.Rys. Schemat pracy piły sznurowej


powrót

  www.4studio.net