Diagnostyka

Często spotykanymi problemami w budownictwie mieszkaniowym jest przemarzanie przegród i związana z nim kondensacja pary wodnej zawartej w powietrzu. Błędy projektowe i wykonawcze najczęściej w połączeniu z niesprawnie działającą wentylacją, szczelną stolarką okienną powodują tzw. przemarzanie przegrody i powstawanie zawilgoceń muru w wyniku kondensacji pary wodnej. Para wodna w kontakcie z zimną przegrodą o temperaturze poniżej tzw. "punktu rosy" ulega skropleniu i powoduje gromadzenie się wilgoci w murze a w konsekwencji porażenie przegrody przez grzyby i pleśnie.


Firma W-ART Centrum Zabezpieczania Budowli posiada szerokie doświadczenie w walce z tego rodzaju problemami. Zgłaszają się do nas najczęściej lokatorzy, spółdzielnie mieszkaniowe czy też wykonawcy lub właściciele obiektów w celu wskazania przyczyn powstania problemu oraz sposobu jego poprawienia. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem diagnostycznym i oprogramowaniem komputerowym pozwalającym na szczegółową analizę problemu. Używamy m.in. kamer termowizyjnych, termometrów bezstykowych, programów do analizy pól temperatur oraz kondensacji powierzchniowej i wgłębnej.


Wykonujemy szereg badań diagnostycznych:


 • badania przyczyn i stopnia zawilgocenia przegród budowlanych,

 • badania niekorzystnych zjawisk cieplno-wilgotnościowych oraz uzyskania poprawy komfortu cieplnego mieszań,

 • laboratoryjne badania stopnia zasolenia murów,

 • badania wentylacji,

 • badania termowizyjne kamerą FLIIR B335,

 • odbiory termiczne budynków nowych i po termomodernizacji,

 • pomiar rzeczywistego współczynnika przenikania ciepła,

 • numeryczne obliczenia przepływu ciepła w przegrodach – tzw. „mostki termiczne”,

 • badania natężenia drgań,

 • badania natężenia dźwięków (hałasu),

 • badania zarysowanych konstrukcji,

 • badania wytrzymałości betonu.
Badanie szczelności powietrznej budynków:


Obliczanie krotności wymian powietrza na godzinę n50

Wykrywanie miejsc ucieczki ciepła z budynku

Diagnozowanie nieszczelności w obudowie

Zakres badań: domki jednorodzinne, biura, mieszkania

Wielkość mierzonego strumienia powietrza 19 – 7200 m3/h


W skład zestawu pomiarowego Minneapolis Blower Door wchodzą:

 • wentylator 4 generacji,

 • regulowana aluminiowa ramka wraz ze szczelnym nylonowym panelem służącym do zamocowania wentylatora w drzwiach wejściowych budynku,

 • ciśnieniomierz DG – 700,

 • termoanemometr AirFlow TA – 7
Obsługiwane wymiary drzwi: 070 x 1,30 m → 1,14 x 2,41 m

Badanie zalecane przy opracowywaniu charakterystyki energetycznej budynku.Pozostały sprzęt pomiarowy
badania laboratoryjne badania laboratoryjne


badania wentylacji


określanie współczynnika przenikania ciepła


badania wilgotności i temperatury


obliczenia przepływu ciepła


obliczenia przepływu ciepłabadania termowizyjnebadania hałasuBadanie rysBadanie rysbadania wytrzymałości betonu


powrót

  www.4studio.net