Realizacje
Ważniejsze prace projektowe w zakresie zabezpieczeń przeciwwilgociowych obiektów zabytkowych:

1. Projekt kompleksowego zabezpieczenia przeciwwilgociowego
Pałacu Branickich w Białymstoku.
2. Projekt kompleksowego zabezpieczenia przeciwwilgociowego
zamku krzyżackiego w Barcianach.
3. Projekt kompleksowego zabezpieczenia przeciwwilgociowego
zamku krzyżackiego w Ostródzie.
4. Projekt zabezpieczenia przeciwwilgociowego krużganków
Sanktuarium Maryjnego w Św. Lipce.
5. Projekt oraz wykonanie napraw i zabezpieczeń konstrucji zabytkowego
żelbetowego krzyża na cmentarzu z I Wojny Światowej w Ostródzie.

Ważniejsze projekty konstrukcyjne w trudnych warunkach wodno-gruntowych (zrealizowane i eksploatowane bezawaryjnie):

1. Projekt naprawy estakady APL-1 na terenie ABB-Zamech w Elblągu. ABB-Zamech w Elblągu. 1996 r.
2. Opinia techniczna dotycząca oceny wytrzymałości betonu w konstrukcji fundamentu pod obrabiarkę w budynku A-20 na terenie ABB-Zamech w Elblągu. ABB-Zamech. 1998 r.
3. Opinia techniczna dotycząca stanu technicznego słupów żelbetowych w hali B-16 na terenie ABB ZUC w Elblągu. ABB ZUC Sp. z o.o. w Elblągu. (W-ART)1999 r.
4. Opinia techniczna dotycząca deformacji oraz określenia koncepcji naprawy fundamentu obrabiarki Rapid zlokalizowanej w hali A-20 na terenie ABB-Zamech. ABB-Zamech w Elblągu. 1999 r.
5. Projekt techniczny fundamentu maszyny pomiarowej HOFLER zlokalizowanej w hali A-10 na terenie ABB Alstom Power Sp.z o.o. w Elblągu. ABB Alstom Power w Elblągu. 2000 r.
6. Projekt techniczny adaptacji fundamentu, obrabiarki karuzelowej ф 5000 – model 565, pod nową tokarkę karuzelową „ Kołomna”, zlokalizowanego w hali C – 40 na terenie ALSTOM POWER w Elblągu. 2000 r.
7. Projekt budowlany wykonawczy fundamentu pod frezarkę poziomą typ 5B371 zlecone przez Alstom Power Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Stoczniowa Alstom Power Sp. z o.o. w Elblągu, 2000r.
8. Projekt techniczny zadaszenia estakady CPL 9 na terenie ABB ALSTOM POWER w Elblągu. ABB Alstom Power Sp. z o.o. w Elblągu, 2000r
9. Projekt techniczny konstrukcji fundamentu pod obrabiarkę typ W-200 na obszarze posadowienia obrabiarki WD-250. Alstom Power Sp. z o.o/ w Elblągu, 2000r.
10. Projekt budowlany i wykonawczy fundamentu frezarki obwiedniowej typ 5B371 do posadowienia w hali A-10 na terenie Alstom Power Sp. z o.o w Elblągu. Alstom Power Sp. z o.o w Elblągu, 2000 r.
11. Projekt techniczny budowlany i wykonawczy fundamentu obrabiarki W-160 H do posadowienia w hali C-40 na terenie Alstom Power w Elblągu. ALSTOM Power Sp. z o.o. w Elblągu, 2001 r.
12. Ekspertyza dotycząca wpływu drgań posadzki wydawalni narzędzi A-24 w celu posadowienia maszyny pomiarowej CHAMELEON, maj 2001 r.
13. Projekt budowlany kesonu odlewniczego w hali C-41. ALSTOM Power Sp. z o.o w Elblągu, 2001r.
14. Projekt techniczny budowlany i wykonawczy fundamentu stanowisk montażu T3 do posadowienia w hali A-20 na terenie Alstom Power Sp. z o.o. w Elblągu.ALSTOM Power Sp. z o.o. w Elblągu, 2001 r.
15. Projekt budowlany i wykonawczy kesonu odlewniczego w miejscu kraty wstrząsowej w budynku C-41. ALSTOM POWER Sp. z o.o. w Elblągu, 2001 r.
16. Projekt budowlany i wykonawczy fundamentu pod frezarkę do kół zębatych SCHIESS typ RF 40/60 S do posadowienia w hali A-10 na terenie Alstom Power Sp. z o.o w Elblągu. MAAG Gear Zamech Sp. z o.o. w Elblągu, 2001r.
17. Badania wytrzymałościowe wzmocnionego podtorza suwnic nawy B-C budynku C-41 ALSTOM POWER Sp. z o.o. w Elblągu, grudzień 2001r.
18. Projekt techniczny adaptacji istniejącego fundamentu obrabiarki karuzelowej Kołomna, model 5343, pod obrabiarkę do kół zębatych DAVID BROWN MH 3.5 – zlokalizowane w hali A-10 przy ul. Stoczniowej 2 w Elblągu. MAAG Gear Zamech Sp. z o.o. w Elblągu, 2002r.
19. Projekt techniczny fundamentu obrabiarki do kół, zębatych, model SH-450/500S, zlokalizowanego w hali A-10 przy ul. Stoczniowej 2 w Elblągu. MAAG Gear Zamech Sp. z o.o. w Elblągu, 2002r
20. Projekt techniczny budowlany i wykonawczy fundamentu frezarki do kół zębatych DAVID BROWN MH 200 do posadowienia w hali A-10 w Elblągu. MAAG Gear Zamech Sp. z o.o. w Elblągu, 2002r.
21. Projekt techniczny budowlany i wykonawczy fundamentu frezarki WALDRICH-SIEGEN do posadowienia w hali C-40 na terenie ALSTOM POWER w Elblągu. Alstom Power Sp. z o.o. w Elblągu, 2002r.
22. Projekt techniczny fundamentu szlifierki do kół zębatych, model Gleason – PFAUTER – P2000G, zlokalizowanego w hali A-10 przy Stoczniowej 2 w Elblągu. MAAG Gear Zamech Sp. z o.o. w Elblągu, styczeń 2003r.
23. Projekt budowlany adaptacji fundamentu do posadowienia przekładni TSHH1 70A. MAAG GEAR Zamech Sp. z o.o. Elbląg. 2003r.
24. Projekt budowlany wykonawczy fundamentu obrabiarki THUNE S/N 132. Alstom Power Sp. z o.o. w Elblągu. 2003r.
25. Ekspertyza techniczna dotycząca fundamentów młyna LM-20 zlokalizowanego w ZPW „TRZUSKAWICA”. ZPW „Trzuskawica” S.A. Sitkówka k/Kielc. 2004r.
26. Projekt budowlany wykonawczy fundamentu pod obrabiarki HYDROMATIC, RENE, MAPR.
Alstom Power Sp. z o.o. Elbląg. 2004r.
27. Projekt techniczny budowlany i wykonawczy fundamentu obrabiarki TOUR/SE 1300 PN do posadowienia w hali A-20 na terenie Alstom Power w Elblągu. Alstom Power Sp. z o.o. w Elblągu. 2005r.
28. Projekt budowlany wykonawczy fundamentu pod szlifierkę Gleason PFAUTER P 2800/4000G. MAAG GEAR Zamach Sp. z o.o. w Elblągu, 2007r.
29. Projekt Budowlany wykonawczy fundamentu pod frezarkę GLEASON PFAUTER P2899/3200.MAAG GEAR Zamech Sp. z o.o. w Elblągu, 2007r.
30. Projekt budowlany wykonawczy fundamentu obrabiarki UNION TC 130 do posadowienia w hali A-3. Zakłady Mechaniczne „Elzam - Zamech” Sp. z o.o. w Elblągu, 2007r.
31. Projekt budowlany wykonawczy pod maszynę pomiarową STEFEMAYER 3D VENTURA w hali C-41 na terenie Alstom Power Sp. z o.o. w Elblągu. 2008r.
32. Projekt budowlany wykonawczy fundamentu wiertarko-frezarki WD – 200 pod obrabiarkę HCW – 3 w hali C -40 na terenie Alstom Power Sp. z o.o. w Elblągu. 2008r.
33. Projekt budowlany wykonawczy fundamentu pod obrabiarkę WALDRICH Gantry Powertec 5500 AG-S2 na terenie Alstom Power Sp. z o.o. w Elblągu. 2008r.

Ważniejsze prace dotyczące wykonania poziomych izolacji przeciwwilgociowych metodą iniekcji termicznej przy zastosowaniu kompozytu wosków naftowych preparatem PARASIL P, „metodą parafinową W-ART”:

1. Metodę wdrożono w zabytkowym budynku tzw. „Nowego Ratusza” w Olsztynie w 1995r. Obiekt ten poddany był wnikliwym badaniom przeprowadzonym przez Komisję Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie w ramach audytu poprzedzającego wydanie aprobaty technicznej na kompozyt wosków naftowych Parasil P wraz z metodą aplikacji. Aprobatę AT-15-5053/2001 wydano na podstawie pomiarów prowadzonych również w Kaplicy Św. Andrzeja w Sanktuarium Maryjnym w Św. Lipce. W obiekcie tym zabezpieczenia wykonano metodą iniekcji parafinowej w ramach naprawy blokady przeciwwilgociowej wykonanej w latach osiemdziesiątych metodą elektroosmozy.
2. ABB – Zamech oraz obecne Alstom Power w latach 1995 – 2005 wykonano szereg blokad przeciwwilgociowych metodą parafinową, w tym również jako naprawy blokad wykonywanych wcześniej metodą iniekcji krystalicznej oraz innymi metodami:
- budynek przy ul. Stoczniowej 1 (siedziba Alstom Power – sala bankietowa),
- budynek A 13
- budynek A 14,
- budynek A 15 (częściowo wykonano podcięcie piłami łańcuchowymi),
- budynek A 24,
3. Szpital w Nidzicy (naprawa blokad wykonywanych wcześniej metodą iniekcji ciśnieniowej krzemianami Ombran L70/H30, 1996r.
4. Urząd Skarbowy w Szczytnie – archiwum, 1997 r.
5. Urząd Skarbowy w Nowym Mieście Lubawskim – archiwum, 1998r.
6. Centrum Młodzieży Polsko – Niemieckiej w Olsztynie – archiwum (powtórne wykonanie blokad przeciwwilgociowych wykonywanych wcześniej metodą iniekcji krystalicznej), 1998r.
7. Zakład Energetyczny w Olsztynie – archiwa, 1998r.
8. Budynek STM „TRANSMLECZ” przy ul. 11 Listopada w Olsztynie, 2000r.
9. Budynek Ambasady RP w Rydze, 2000r.
10. Budynek „Książnicy” przy ul. Jana Pawła II w Olsztynie, 2001r.
11. Zespół Szkół nr.9 w Wilanowie, Warszawa 2001r.
12. Budynek Urzędu Skarbowego w Bartoszycach – archiwum, 2001r.
13. Bank PKO w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 30 –archiwum, 2001r.
14. Budynek Biblioteki Publicznej (mury gotyckie), tzw. „Stary Ratusz” w Olsztynie, 2003r.
15. Komenda Policji w Ornecie 2003r.
16. Sąd Rejonowy w Bartoszycach – archiwum, 2003r.
17. Rejonowy Urząd Poczty, ul. Kopernika 40 w Olsztynie – archiwum, 2003r.
18. Budynek NIK przy ul Artyleryjskiej 3E w Olsztynie – archiwum, 2003r.
19. Sąd Rejonowy w Olsztynie przy ul Dąbrowszczaków – archiwum, 2004r.
20. Hotel dla pielęgniarek, Iława ul. Asnyka IA, 2004r.
21. Budynek MOTOLAND, ul. Kościuszki 27A w Olsztynie, 2004r.
22. Bank Spółdzielczy w Olsztynku, 2004r.
23. Port Gdynia, 2005r.:
- budynek przy ul. Solidarności 1B
- budynek przy ul Chrzanowskiego 15/A,
- budynek przy ul Chrzanowskiego 15,
- budynek przy ul Celnej 5,
- budynek przy ul Polskiej 41,
- budynek przy ul Solidarności 1B- łącznik ,
- budynek przy ul Roterdamskiej 9.
24. Wykonanie izolacji poziomej w budynku Szpitala Miejskiego w Olsztynie, 2005r.
25. Kompleks budynków Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Niepodległości 16 w Olsztynie 2004/2005/2006r,
26. Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Elblągu, 2005/2006r.
27. Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Olsztynie, 2005r.
28. Budynek Poczty Polskiej w Olsztynie, 2005r.
29. Wykonanie izolacji w Szpitalu Powiatowym w Szczytnie, 2006r.
30. Wykonanie odwodnienia, izolacji i tynków renowacyjnych w LO w Ostródzie, 2006r.
31. Wykonanie izolacji poziomej w budynku PAN w Warszawie, 2007r.
32. Wykonanie izolacji poziomej w budynku UP w Kisielicach, 2007r.
33. Wykonanie robót osuszeniowych w budynku Sądu Rejonowego w Kętrzynie, 2007r.
34. Wykonanie izolacji poziomej w budynku Sądu Rejonowego w Augustowie, 2007r.
35. Wykonanie izolacji poziomej w budynku Powiatowej Służby Drogowej w Dobrym Mieście i Barczewie, 2007r.

powrót

  www.4studio.net