Publikowane artykuły
Docieplanie_Budynków od Wewn±trz, Budownictwo ogólne
Podczas wieloletniej pracy zawodowej
dr hab. inż. Robert Wójcik opublikował wiele artykułów naukowych oraz szereg innych publikacji, z których ciekawsze przytaczamy:

1. Docieplanie Budynków od Wewn±trz – Pierwsza na rynku ksi±żka o tej tematyce
2. Budownictwo ogólne, tom II - Rozdział 11 „Ochrona budynków przed wilgoci± i wod± gruntow±”
3. Ochrona ¶cian zewnętrznych przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi. Materiały Budowlane nr 6/97
4. Metody mechaniczne wykonywania hydroizolacji poziomych w budynkach istniej±cych Materiały Budowlane 4`99
5. Odtworzenie izolacji poziomych metod± parafinow± W-ART Materiały Budowlane 4`99
6. Pomiary wilgotno¶ci przegród budowlanych Materiały Budowlane 8/2002
7. Izolacja przeciwwilgociowa piwnic od strony pomieszczenia Materiały Budowlane 8/2002
8. Zabezpieczanie budowli zabytkowych przed wilgoci±. Warmińsko- Mazurski Biuletyn Konserwatorski 2003.
9. Izolacja piwnic płytami AQUA Materiały Budowlane 4/2006
10. Ochrona przeciwwilgociowa jako wariant usprawnienia termomodernizacyjnego. Materiały budowlane, 2/2006
11. Dachy płaskie w systemie czę¶ciowo odwróconym Materiały Budowlane 5/2006
12. Izolacja termiczna podłóg typu „płyta na gruncie”. Izolacje 6/2006
13. Analiza przewodno¶ci cieplnej murów ceglanych. Archiwum Inżynierii L±dowej 9/2006
14. Zastosowanie modelu dyspersji hydrodynamicznej do opisu iniekcji termicznej w przegrodach murowanych. Archiwum Inżynierii L±dowej 9/2006
15. Zabezpieczanie budowli zabytkowych przed wilgoci± gruntow± metod± drenażu płaszczyznowego w układzie odwróconym. Materiały Budowlane 10/2006


powrót

  www.4studio.net